Дослідження найважливіших атракцій спадщинного туризму Закарпатської області

Дослідження найважливіших атракцій спадщинного туризму Закарпатської області

Szerző(k): Fodor Gyula, Berghauer Sándor, Tóth Аttila, Oláh Н. К.
Évszám: 2019
Folyóirat/tanulmánykötet: Рекреаційно-туристичний потенціал регіонів України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Луцьк, 15-16 травня 2019 р.) [REKREATsIINO-TURYSTYChNYI POTENTsIAL REHIONIV UKRAINY: SUChASNYI STAN, PROBLEMY TA PERSPEKTYVY ROZVYTKU: Materialy III. Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii (Lutsk, 15-16 travnja 2019)]

Eredeti fellelhetőség: dspace.kmf.uz.ua

Tovább