Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 2 (2022). Academic notes. Series: Pedagogical sciences. Edition 2 (2022)

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 2 (2022). Academic notes. Series: Pedagogical sciences. Edition 2 (2022)

Szerző(k): Brzuzy Grzegorz, Bida Olena Anatoliivna, Bondar Tamara Ivanivna, Sadova Iryna Ihorivna, Brylin Borys Andriyovych, Brylina Valentyna Ludvigivna, Kotsan Vasyl Vasylovych, Kuzminskyi Anatoliy Ivanovych, Kuchai Oleksandr Volodymyrovych, Kuchay Tetyana Petrovna, Marusynets Maryana Mykhailivna, Mozgalyova Natalia Georgievna, Martyniuk Anna Anatoliivna, Oros Ildiko Imriivna, Poluboiaryna Iryna Ivanivna, Сherkasov Volodimer Fedorovich, Chychuk Antonina Petrivna, Shandruk Svitlana Ivanivna, Chabanovych Nadiya Bohdanivna, Agiy Yaroslav Yuriyovych, Haborets Olha Andriivna, Yeromenko Eduard Anatoliyovych, Kozii Olha Borysivna, Kulikova Svitlana Viktorivna, Lokareva Yuliya Valerianivna, Telep Oksana Anatoliyivna, Arkushina Juliya Vitaliivna, Libak Natalka Andreevna, Shсрupko Svitlana Oleksandrivna
Szerkesztő(k): Cherkasov V. F., Bida O. A., Agiy Ya. Yu., Antoci D. І., Gundarenko O. V., Klim-Klimashevska A., Kuchai T. P., Kuchay O. V., Lobova O. V., Poluboyarina I. I., Smirnova T. A., Marusinets M. M., Mozgalova N. G., Khusainova G. A., Chistyakova L. O., Chichuk A. P., Shaigozova Zh. N., Shandruk S. I., Shetelya N. I., Shcholokova O. P.
Évszám: 2022
Folyóirat/tanulmánykötet: Ungvár, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Eredeti fellelhetőség: sites.google.com

Tovább