Східнословʼянські запозичення в мововживанні закарпатських угорців

Східнословʼянські запозичення в мововживанні закарпатських угорців

Szerző(k): Gazdag Vilmos, Libak Natália
Évszám: 2022
Folyóirat/tanulmánykötet: Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство)

Eredeti fellelhetőség: sites.vspu.edu.ua