A kárpátaljai magyar nyelvjárások szókészleti sokszínűségéről az ukrán/orosz kölcsönszavak és magyar nyelvi megfelelőik használata kapcsán

A kárpátaljai magyar nyelvjárások szókészleti sokszínűségéről az ukrán/orosz kölcsönszavak és magyar nyelvi megfelelőik használata kapcsán

Szerző(k): Gazdag Vilmos
Szerkesztő(k): Gazdag Vilmos
Évszám: 2015
Folyóirat/tanulmánykötet: Linguistic and cultural heterogenity in East-Central-Europe: Value and Challenges / Nyelvi és kulturális sokszínűség Kelet-Közép-Európában: érték és kihívások. / Мовне і культурне розмаїття у Східній та Центральній Європі: цінності та виклики

Eredeti fellelhetőség: kmf.uz.ua

Tovább