A migrációs folyamatok hatása a kárpátaljai magyarok számának alakulására

A migrációs folyamatok hatása a kárpátaljai magyarok számának alakulására

Szerző(k): Tátrai Patrik, Molnár József, Molnár D. István, Kovály Katalin, Erőss Ágnes, Ferenc Viktória, Rákóczi Krisztián
Évszám: 2018
Folyóirat/tanulmánykötet: METSZETEK - TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT
ISSN: 2063-6415

A legutóbbi, 2001-es ukrán népszámlálás szerint Kárpátalján 152 ezer fő vallotta magát ma­gyar nemzetiségűnek, azonban az azóta eltelt időszak népesedési és etnikai viszonyairól nagyon keveset tudni. Különösen a magyar lakosság kivándorlása az, aminek számbavétele nehézséget jelent, és aminek a jelentősége a 2010-es években – elsősorban a 2014-ben Kelet-Ukrajnában ki­robbant fegyveres konfliktus hatására – megnövekedett. Éppen ezért jelen tanulmányban külön­böző adatforrások: az ukrán és magyar hivatalos statisztikai adatok, valamint két reprezentatív felmérés eredményeit bemutatva keressük a választ arra, hogy hogyan alakult a legutóbbi nép­számlálás óta a kárpátaljai magyarok állandó és ideiglenes migrációja, és hogy mindez hogyan befolyásolta a kárpátaljai magyarság létszámát...

Eredeti fellelhetőség: ojs.lib.unideb.hu

Tovább