Átrendeződés? Kárpátaljaiak Magyarországon, magyarok Kárpátalján, a 2017-ig terjedő adatok tükrében

Átrendeződés? Kárpátaljaiak Magyarországon, magyarok Kárpátalján, a 2017-ig terjedő adatok tükrében

Szerző(k): Karácsonyi Dávid, Kincses Áron
Évszám: 2020
Folyóirat/tanulmánykötet: TERÜLETI STATISZTIKA 60:3 pp. 309-351.

"A rendszerváltás utáni népességmozgások tették egyértelművé, hogy a magyar nyelvközösség körében lejátszódó demográfiai folyamatok – az 1918-ban bekövetkezett széttagoltság és a közel 100 éves „szétfejlődés” ellenére – csak együttesen, egységes folyamatnak tekintve ismerhetők meg. Mindaz, ami Magyarországon zajlik, csak része a magyar nyelvközösség népesedési folyamatainak, de nem azonos azzal..." (A szerzők)

Eredeti fellelhetőség: real.mtak.hu

Tovább