Beregszász szimbolikus tereinek átalakulása a rendszerváltás éveiben

Beregszász szimbolikus tereinek átalakulása a rendszerváltás éveiben

Szerző(k): Erőss Ágnes
Évszám: 2019
Folyóirat/tanulmánykötet: NÉPRAJZI LÁTÓHATÁR: A GYÖRFFY ISTVÁN NÉPRAJZI EGYESÜLET FOLYÓIRATA 28:1-2 pp. 64-90.
ISSN: 1215-8097

"Jelen írás ebben a multidiszciplináris kutatási mezőben a társadalomföldrajz szempontjából vizsgálódik, vagyis érdeklődése középpontjában a tér, térbeliség áll. Munkámban sajtóanyagok elemzése alapján azt vizsgálom, hogy hogyan zajlott egy etnikai kontaktzónában a szimbolikus tér átalakulása a rendszerváltás idején. A kutatás terepe Beregszász, amely a kárpátaljai magyarság egyik kulturális központja..." (Erőss Ágnes)

Eredeti fellelhetőség: neprajz.unideb.hu

Tovább