Tér és terep IV. Etnikai identitás, politikai lojalitás. Nemzeti és állampolgári kötődések.

Tér és terep IV. Etnikai identitás, politikai lojalitás. Nemzeti és állampolgári kötődések.

Szerző(k): Salat Levente, Niedermüller Péter, Kovács András, Majtényi Balázs, A. Gergely András, Szarka László, Tóth Ágnes, Vékás János, Kállai Ernő, Bindorffer Györgyi, Szarvas Zsuzsa, Ilyés Zoltán, Eiler Ferenc, Kántor Zoltán, Dobos Ferenc, Bakó Boglárka, Papp Richárd, Bányai Viktória
Szerkesztő(k): Kovács Nóra, Osvát Anna, Szarka László
Évszám: 2005
Folyóirat/tanulmánykötet: Budapest, Balassi Kiadó
ISBN: 963-506-654-6
ISSN: 1588-8525
A nemzeti kizárólagosságra törekvő 20. századi kelet-közép-európai államokban a határváltozások nyomán létrejött régi és új nemzeti, etnikai, vallási kisebbségek folyamatosan szembesültek a hontalanság tényeivel: a nyelvi, kulturális, oktatási jogok megtagadásától az állampolgársági jogoktól való megfosztásig, a kisebbségek elűzéséig, fizikai felszámolásig terjedt az államideológia kisebbségellenes eszköztára.
Lehet-e összeegyeztetni, s ha igen, miként és milyen következményekkel a nemzeti kötődéseket és állampolgári hűséget? Milyen kölcsönhatások jellemzik Közép- és Kelet Európa soknemzetiségű államaiban, régióiban az etnikai identitások és politikai lojalitásformák viszonyát?
Az MTA Kisebbségkutató Intézetének évkönyveként megjelent tanulmánykötet szerzői az interetnikus viszonyoknak ezt a központi kérdését elméleti és gyakorlati megközelítésben vizsgálják. A státustörvény és a kettős állampolgárság kérdése kapcsán több elemzés is vizsgálja a Magyarországgal szomszédos államok kisebbségi magyar közösségeinek identitásszerkezeteit és lojalitásproblémáit. A történeti együttélési modellekről, a többes identitásszerkezetek kialakulásáról és működéséről, az új típusú migrációs, transznacionális magatartásformákról és a nehezen feloldható konfliktushelyzetekről egyaránt találunk jól dokumentált, friss kutatási eredményeken alapuló tanulmányokat.

Eredeti fellelhetőség: kisebbsegkutato.tk.hu

Tovább