Határhelyzetek III. Önmeghatározási kísérletek: hagyományőrzéstől a nyelvi identitásig

Határhelyzetek III. Önmeghatározási kísérletek: hagyományőrzéstől a nyelvi identitásig

Szerző(k): Bara Beáta, Döme Zsolt, Gazdag Vilmos, Homa Katalin, Lőrinczi Tünde, Molnár Anita, Molnár Ferenc, Petres Andrea, Séra Magdolna, Szabó Levente, Szilágyi István, Szügyi Éva, Temető Krisztina, Tóth-Bartos András
Szerkesztő(k): Fábri István, Kötél Emőke
Évszám: 2010
Folyóirat/tanulmánykötet: Budapest, Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium
ISBN: 978-963-88739-4-1

"A szomszédos országok kisebbségben élő magyar közösségeinek szellemi műhelyeiben született tudományos munkák több évtizede szerves részét képezik nem csak általában a kárpát-medencei, hanem immár szűkebben véve a magyarországi tudományosságnak is. Az e témákban íródott publikációk száma az utóbbi években nem hogy nem csökkent, hanem még inkább nőtt is, bizonyítva egyrészt a határon túli magyar tudományosság életképességét és erősödő szakmai színvonalát, másrészt a tárgyalt társadalmi problémák aktualitását. Örvendetes fejlemény, hogy az ez irányú magyarországi támogatáspolitika, gyakran változó súlypontjai ellenére, az utóbbi időben számos külhoni és magyarországi magyar felsőoktatási szakmai műhely, illetve kutatóintézet vált az egész régió mértékadó szellemi műhelyévé. A Márton Áron Szakkollégium által néhány éve életre hívott pályázati programok iránti nem lankadó érdeklődés pedig mutatja, hogy a kutatói utánpótlás is biztosított ezen a területen..." (Fábri István)

Eredeti fellelhetőség: mek.oszk.hu

 

 

Tovább