Ingenia Hungarica I.

Ingenia Hungarica I.

Szerző(k): Bartal Anita, Bozóki Tamás, Madarász Róbert Rossi, Obbágy Gabriella, Potfay Regina, Kassai Gyöngyi, Konkoly Sándor, Kovács István, Megyesi Csaba, Orbán Áron, Szlamka Zsófia, Ternovácz Dániel
Szerkesztő(k): Horváth László, Ternovácz Bálint
Évszám: 2015
Folyóirat/tanulmánykötet: Budapest, ELTE Eötvös József Collegium
ISBN: 978-615-5371-39-4
ISSN: 2416-0911

Tanulmányok az I. Kárpát-medencei Szakkollégiumi Konferencia előadásaiból.

"Alapításától kezdve az Eötvös Collegium hivatása az, hogy a magyar nemzet legtehetségesebb egyetemi polgárait támogassa, tudományos előmenetelüket segítse. Jóllehet, a Collegium ma sok tekintetben eltér a háború előtti nagyhírű elődjétől, a célja változatlan: olyan kiválóan felkészült szakemberek képzése, akik tudományterületükön az átlagot meghaladó tudással rendelkeznek, önálló kutatómunkára képesek, és akiknek a tudomány művelése nem csupán szakma, hanem tanári hivatás is..." (Horváth László)

Eredeti fellelhetőség: mek.oszk.hu

 

 

Tovább