Magyar nyelv 10–11. osztály. Tanterv a magyar tannyelvű általános középiskolák számára. / Угорська мова 10–11 класи. Програма для загальноосвітніх навчаль¬них закладів з угорською мовою навчання

Magyar nyelv 10–11. osztály. Tanterv a magyar tannyelvű általános középiskolák számára. / Угорська мова 10–11 класи. Програма для загальноосвітніх навчаль¬них закладів з угорською мовою навчання

Szerkesztő(k): Beregszászi Anikó, Csernicskó István, Braun Éva, Hnatik-Riskó Márta
Évszám: 2010
Folyóirat/tanulmánykötet:

Az anyanyelvi program célja, hogy a magyar nyelv tanításának hagyományaira épülő, korszerű anyanyelvi műveltséget adjon. Kiemelt hangsúlyt kap a szóbeli és az írásbeli kommunikációs készség fejlesztése. A program alkalmas a gyakorlatcentrikus anyanyelvi tudás és beszédkultúra kialakítására, valamint a korosztálynak megfelelő szintű fogalmi ismeretek megtanítására. A programban meghatározó célnak tekinthető az is, hogy a taneszközök erősítsék a diákoknak anyanyelvükhöz és a magyar nyelvi órákhoz való pozitív viszonyát. Meghatározó a nyelvhasználati szempontok érvényesítése a fogalmi ismeretek tanításában, a nyelvi elemek kommunikációs szerepének a bemutatása

Eredeti fellelhetőség: docplayer.hu

Tovább