Bejegyzés/oldal: 10 20 50 100
Fazekas Andrea
Irodalmár, az Oktatási Hivatal témavezetője. Kutatási területe a határon túli magyar irodalom, kortárs, nőirodalom. Tanulmányait az Ungvári Nemzeti Egyetemen és a Debreceni Egyetemen végezte.
Fejes Ferenc
Informatikus, az Ericsson Magyarország Kft. tudományos munkatársa, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Karának PhD hallgatója. Kutatási területe: a szolgáltatásminőség, torlódásszabályozás, kommunikációs hálózatok. Tanulmányait a Debreceni Egyetemen végezte.
Ferenc Viktória
Nyelvész, a II Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Nyelvészeti Tanszéki Csoport oktatója; a Nemzetpolitikai Kutatóintézet kutatási referense; a Kisebbségi Szemle és a Hungarian Journal of Minority Studies folyóirat szerkesztőségi tagja. Kutatási területe a kisebbségi nyelvhasználat, nyelvi jogok, kisebbségek anyanyelvi oktatása. Tanulmányait az II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán és a Pécsi Tudományegyetemen végezte.
Fodor Gyula
Földrajz tanár, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektorhelyettese. Kutatási területe: Kárpátalja népessége és humán erőforrásai, Kárpátalja iparföldrajza, Kárpátalja turizmusa és turizmusföldrajza, a turizmus lokális és globális trendjei. Tanulmányait a Nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola Beregszászi speciális képzésén és a Debreceni Egyetemen végezte.
Gál Dávid
Fizikus, a Wigner Fizikai Kutatóközpont tudományos segédmunkatársa, az Ungvári Nemzeti Egyetem Fizika Karának doktorandusz hallgatója. Kutatási területe az Me_1 Me_2 P_2 S(Se)_6 típusú réteges szerkezetű ferroelektromos kristályok fizikai paramétereinek kutatása. Tanulmányait az Ungvári Nemzeti Egyetemen végezte.
Gazdag Vilmos
Nyelvész, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Magyar Tanszéki Csoport docense és koordinátora. Kutatási területe a szociolingvisztika, a kárpátaljai magyarok kétnyelvűsége és a kölcsönszóhasználat. Tanulmányait a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán és az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végezte.
Gönczy Sándor
Geográfus, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Földtudományi és Turizmus Tanszék oktatója. Kutatási területe a petrográfia, vulkanológia, geomorfológia. Tanulmányait a Kossuth Lajos Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen végezte.
Heczel Anita
Fizikus, az Alabamai Egyetem, Anyagmérnöki Tanszék posztdoktori kutatója. Kutatási területe a finomszemcsés anyagok mikroszerkezete és mechanikai tulajdonságai, elektronmikroszkópia, röntgen- és elektrondiffrakció. Tanulmányait az Ungvári Nemzeti Egyetemen és az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végezte.
Jevcsák Szintia
Táplálkozástudományi szakember, a Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Élelmiszertechnológiai Intézet tudományos munkatársa. Kutatási terület: Élelmiszertechnológia, édesipari technológia, malomipari technológia, élelmiszerelőállítás, élelmiszerfejlesztés. Tanulmányait a Debreceni Egyetemen és az Ungvári Egyetemen végezte.
Kohus-Nagy Viktória
Kémikus, a Magyar Nemzeti Bank Alapítvány projektmenedzsere. Kutatási területe a szervetlen kémia, analitikai kémia, szerves kémia, koordinációs kémia, szintézisek megtervezése, mikro- és makromolekulás analitikai vizsgálata. Tanulmányait az Ungvári Nemzeti Egyetemen és a Debreceni Egyetemen végezte.