Bejegyzés/oldal: 10 20 50 100
Kolozsvári István
Biológus, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Biológia és Kémia Tanszék, Fodor István Kutatóközpont igazgatója. Kutatási területe a Felső-Tisza hidroökológiai és odonatológiai kutatása. Tanulmányait a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán és a Debreceni Tudományegyetemen végezte.
Kopasz Gyula
Történész, a Péterfalvai Református Líceum történelem tanára. Kutatási területe a településkutatás, a népesség etnikai-, vallási-, és számbeli változásainak kutatása a Szernye-mocsár menti településeken. Tanulmányait az Ungvári Nemzeti Egyetemen és a Debreceni Egyetemen végezte.
Kopasz Vivien Meláni
Etnográfus, a Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola PhD hallgatója. Kutatási területe a településkutatás, a magyar református felekezeti identitás, a vallás megtartó szerepe a hagyományelemek továbbadásában. Tanulmányait az Ungvári Nemzeti Egyetemen végezte.
Kosztur András
Történész, a XXI. Század Intézet vezető kutatója. Kutatási területe az orosz eurázsianizmus, civilizációelméletek, geopolitika. Tanulmányait az Ungvári Nemzeti Egyetemen és a Debreceni Egyetemen végezte.
Kosztyó Gyula
Történész, a Clio Intézet kutatója. Kutatási területe Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros vármegyék története 1918 őszén; A Magyarországi Tanácsköztársaság története Kárpátalján (1919. március 21. – április 29.); A magyar katonai közigazgatások története Kárpátalján a második világháború idején; Kárpátalja története 1939–1944; A holokauszt története Kárpátalján; A szovjet berendezkedés története Kárpátalján 1944-ben. Tanulmányait a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végezte.
Kovács Eleonóra
Etnográfus, az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézet, Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszék óraadó tanára. Kutatási területe az első világháború, neveléstörténet. Tanulmányait az Ungvári Nemzeti Egyetemen és a Debreceni Egyetemen végezte.
Kovács Klára
Szociológus, a Debreceni Egyetem BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet munkatársa. Kutatási területe a sportszociológia, nevelésszociológia és a felsőoktatás-kutatás. Tanulmányait a Debreceni Egyetemen végezte.
Kovály Katalin
Geográfus, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézet tudományos munkatársa. Kutatási területe Ukrajna és Kárpátalja társadalom és gazdaságföldrajza, határ menti térségek kutatása, migrációkutatás. Tanulmányait a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán, az Ungvári Nemzeti Egyetemen és az Eötvös Loránd Tudományegyetem végezte.
László Elemér
Meteorológus, az Atommagkutató Intézet, Izotópklimatológiai Laboratórium (IKER), tudományos munkatársa. Kutatási területe az Izotóp klimatológia és meteorológia Tanulmányait a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán, a Ternopoli Nemzeti Pedagógiai Egyetemen, a Debreceni Egyetemen és az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végezte.
Linc Annamária
Geográfus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Földtudományi Doktori Iskola Földrajz-Meteorológia Program PhD hallgatója. Kutatási területe a határ menti térségek kutatása, határon átnyúló együttműködési kapcsolatok vizsgálata, Kárpátalja turizmusföldrajzának vizsgálata. Tanulmányait a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán és a Szegedi Tudományegyetemen végezte.