Bejegyzés/oldal: 10 20 50 100
Suslik Ádám
Történész, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának és a Belügyminisztérium Levéltárának referense, levéltárosa. Kutatási területe az első világháború (hadifoglyok, katonai igazgatás, közigazgatás, alakulattörténet, társadalomtörténet). Tanulmányait a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán és a Károli Gáspár Református Egyetemen végezte.
Sütő Zsuzsanna
Szociológus, a Társadalomtudományi Kutatóközpont, a Kisebbségkutató Intézet és a Magyar Tudományos Akadémia Kiváló Kutatóhely tudományos segédmunkatársa. Kutatási területe a kisebbségszociológia, kisebbségi oktatás. Tanulmányait a Debreceni Egyetemen végezte.
Szanyi István
Fizikus, a MATE Műszaki Intézet és az ELKH Wigner Fizikai Kutatóközpont tudományos segédmunkatársa, az ELTE, Fizika Doktori Iskola, Részecskefizika és Atommagfizika program doktorandusza. Kutatási területe a nagyenergiás részecskediffrakció. Tanulmányait az Ungvári Nemzeti Egyetemen és az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végezte.
Tóth Attila
Geográfus, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátalja Magyar Főiskola, Földtudományi és Turizmus Tanszék adjunktusa. Kutatási területe a vallás és turizmus kapcsolódási pontjai Kárpátalján a turisztikai termékfejlesztés tükrében. Tanulmányait a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán, a Munkácsi Állami Egyetemen, a Lvivszka Politechnika Nemzeti Egyetem és a Pécsi Tudományegyetemen végezte.
Varga Dániel
Informatikus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Információs Rendszerek Tanszékének tanársegédje. Kutatási területe: a 3D pontfelhő feldolgozás: regisztráció, objektum felismerés, jellegzetesség leírók vizsgálata. Tanulmányait a Eötvös Loránd Tudományegyetemen végezte.