Короткий термінологічний словник з морфології української мови

Короткий термінологічний словник з морфології української мови

Szerző(k): Bárány Erzsébet
Évszám: 2010
Megjelenés helye, vagy kiadó: Beregszász, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Кроткий термінологічний словник з морфології української мови охоплює понад 200 термінів, понять, дефініцій, необхідних для глибшого засвоєння курсу „Сучасна українська літературна мова” (розділ „Морфологія”). Розрахований для студентів ЗУІ за напрямом підготовки 6.02.0303 „Філологія. Українська мова і література”. Навчально-методичний посібник схвалений кафедрою філології ЗУІ, протокол № 1 від 03. 09. 2008 р. Затверджений науково-методичною радою ЗУІ.

Eredeti fellelhetőség: kmf.uz.ua

Tovább