НАШ МІСЦЕВИЙ ВАВИЛОН: Історія мовної політики на території сучасного Закарпаття у першій половині ХХ століття (до 1944 року)

НАШ МІСЦЕВИЙ ВАВИЛОН: Історія мовної політики на території сучасного Закарпаття у першій половині ХХ століття (до 1944 року)

Szerző(k): Csernicskó István, Fedinec Csilla
Évszám: 2014
Megjelenés helye, vagy kiadó: Ungvár, Lira
ISBN: 978-617-596-143-8

Закарпаття у XX столітті належало декільком країнам, навіть були періоди, коли територія регіону підпорядковувалася одночасно різним державам. Саме тому історія краю є унікальною, в якому часто співіснували докорінно протилежні одне одному мовно-політичні прагнення. Використання та функціональний розвиток мов залежав від об’єктивних (історичних, політичних, економічних, соціально-культурних, соціально-демографічних) та суб’єктивних (ідеологічних) факторів. У монографії розглядається мовна політика саме як сукупність таких чинників.

Eredeti fellelhetőség: hodinkaintezet.uz.ua

Tovább