Стан освіти на Закарпатті у світлі результатів зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року

Стан освіти на Закарпатті у світлі результатів зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року

Szerző(k): Orosz Ildikó, Pallay Katalin
Évszám: 2021
Megjelenés helye, vagy kiadó: Beregszász-Ungvár, II. RF KMF-„RIK-U” Kft.
ISBN: 978-617-7868-79-7

19 травня 2005 року Україна приєдналася до Болонського процесу. Покликаючись на вимоги цієї системи, держава запровадила єдиний механізм проходження вступних іс-питів. Для цього 2005 року було створено Український центр оцінювання якості осві-ти, щоб оцінювати навчальні досягнення вступників із різних предметів. Із 2008 року таке зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) у формі тестування стало обов’язковим для випускників середніх загальноосвітніх навчальних закладів. Нова система оцінюван-ня запроваджувалася поступово. Спочатку ЗНО з української мови та літератури було обов’язковим тільки для тих, хто мав намір вступати до вищих навчальних закладів. Зго-дом цей іспит став обов’язковим для всіх випускників, а ще через певний час до екзаме-ну з української мови та літератури додалася ще одна дисципліна на вибір. Починаючи з 2019 року, незалежно від типу навчального закладу, кожен випускник має складати ЗНО принаймні з трьох дисциплін. Це був перший рік, коли випускні іспити можна розгля-дати як загальнодержавне повноцінне вимірювання знань, а їхні результати створюють можливість порівняльного аналізу показників навчальних закладів. Мета нашої роботи – дати загальну картину про закарпатські навчальні заклади в контексті загальнодержав-них результатів. Видання призначене для всіх, хто цікавиться окресленими питаннями, зокрема для педагогів, випускників, керівників та балансоутримувачів освітніх закладів, для батьків старшокласників, а також тих, які тільки обирають школу для своєї дитини.

Eredeti fellelhetőség: kmf.uz.ua

Tovább