A kárpátaljai oktatás helyzete a 2019-es külső független érettségi eredményeinek tükrében

A kárpátaljai oktatás helyzete a 2019-es külső független érettségi eredményeinek tükrében

Szerző(k): Orosz Ildikó, Pallay Katalin
Évszám: 2021
Megjelenés helye, vagy kiadó: Beregszász-Ungvár, II. RF KMF-„RIK-U” Kft.
ISBN: 978-617-7868-78-0

Ukrajna 2005. május 19-én csatlakozott a bolognai folyamathoz. A bolognai rendszerre hivatkozva egységes felvételi mechanizmust vezettek be. 2005-ben létrehozták az Ukrán Oktatás-minőségértékelő Központot, hogy felmérjék a felvételizők tárgyi tudását. 2008-tól tették kötelezővé, hogy a középiskolák végzőseinek tudását külső független tesztvizsgával értékelik (ZNO). Az új értékelési rendszert folyamatosan vezették be. Előbb azok számára volt kötelező az ukrán nyelv és irodalom külső független tesztelés, akik felsőoktatásban kívánták folytatni tanulmányaikat. Ezt követően minden végzős diáknak tesztvizsga formá-jában kellett érettségiznie ukrán nyelvből, majd az ukrán mellett egy választható tárgyat is kötelezővé tettek. 2019-től iskolatípustól és továbbtanulási szándéktól függetlenül minden érettségizőnek minimum 3 tárgyból független tesztvizsgát kellett tennie. Ez volt az első év, amely érettségi vizsgái országos teljeskörű felmérésnek tekinthetők, és eredményei lehető-séget teremtenek az oktatási intézmények teljesítményének összehasonlítására. Munkánk célja, hogy átfogó képet nyújtsunk a kárpátaljai érettségizők teljesítményéről országos és kárpátaljai összehasonlításban. Az eredményeinket közlő monográfiát pedagógusoknak, érettségizőknek, érettségi előtt állóknak, az ő szüleiknek, iskolafenntartóknak, iskolaveze-tőknek, az érettségizők, és az iskolaválasztás előtt álló szülőknek egyaránt ajánljuk.

Eredeti fellelhetőség: kmf.uz.ua

Tovább