A magyar nyelv Ukrajnában (Kárpátalján)

A magyar nyelv Ukrajnában (Kárpátalján)

Szerző(k): Csernicskó István
Évszám: 1998
Megjelenés helye, vagy kiadó: Budapest, MTA Kisebbségkutató Műhely, Osiris kiadó
ISBN: 963-379-464-1
ISSN: 1419-323X

Jelen munka tárgya a magyar nyelv helyzete Ukrajnában. Mivel azonban Ukrajnában csak Kárpátalján élnek őshonos közösségként magyarok, a magyar nyelv is csak Kárpátalján használatos több funkcióban az országban, elemzésünkben elsősorban Kárpátaljára koncentrálunk. Az adatközlés, helyzetjelentés mellett a munka célja egy olyan nyelvkörnyezettani, nyelvökológiai áttekintés elkészítése és közzététele, amely a jövőben kiindulópontja lehet a magyar nyelv és a magyar nyelvet használó közösség helyzetében mutatkozó változások feltárásának. Mivel Kárpátalja többnyelvű és többkultúrájú régió, a kárpátaljai magyarság nyelvi helyzetének elemzése során megkülönböztetett figyelmet fordítunk a kétnyelvűség vizsgálatára

Eredeti fellelhetőség: kisebbsegkutato.tk.hu

Tovább