A magyarok és a magyar nyelv Kárpátalján

A magyarok és a magyar nyelv Kárpátalján

Szerző(k): Csernicskó István, Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita, Máté Réka, Tóth-Orosz Enikő
Szerkesztő(k): Hires-László Kornélia, Márku Anita, Tóth-Orosz Enikő
Évszám: 2021
Megjelenés helye, vagy kiadó: Törökbálint, Termini Egyesület
ISBN: 978-615-80914-8-0

Az első világháborút lezáró békedöntések, vagyis konkrétan a magyar nyelv vonatkozásában az 1920-ban Trianonban aláírt dokumentum óta a határ meghatározó szerepet játszik a magyar nemzeti identitásról, a nemzetfelfogásról és általában a nemzetről folyó diskurzusokban. Meghúzásuk után ugyanis a politikai határok óhatatlanul elkezdik befolyásolni a határon belül és azok másik oldalán beszélt és írott nyelvváltozatokat. Mivel ezek az adminisztratív határok meghatározzák a nyelvet beszélők szociális hálóit, természetes, hogy a határon belüli kapcsolatok felerősödnek, a határon átnyúló kapcsolatok pedig ilyen-olyan akadályokba ütköznek, ezért rendszerint gyengülnek. Így az államhatárok kettős természetűek: egyszerre idéznek elő konvergenciát és divergenciát. A határon belüli változatok fokozatosan elkezdenek egymáshoz közeledni és a kiegyenlítődés irányába fejlődni, míg a határ másik oldalán rekedt változatokban a különfejlődés erősödik fel (Palander–Riionheimo–Koisvisto 2018: 7).

Eredeti fellelhetőség: hodinkaintezet.uz.ua

Tovább