Fiatalok fiataloknak önmagukról

Fiatalok fiataloknak önmagukról

Szerző(k): Deák Ferenc
Szerkesztő(k): Dupka György, Réthyné Bulecza Rozália
Évszám: 1995
Megjelenés helye, vagy kiadó: Ungvár-Budapest, Intermix Kiadó
ISBN: 963-8352-30-2
ISSN: 1022-0283

"Írásom témáját a mindennapi élet sugallta. A fiatalok problémáinak papírra vetésekor előttem lebegett száz meg száz gyermekarc, láttam tanítványaim rémült tekintetét, azt, hogyan görnyedeznek, roskadoznak a vállukra nehezedő megoldatlan problémák terhe alatt, hallottam segélykiáltásukat, éreztem csalódásokozta lelki fájdalmukat. Életük villanásaiból és emlékeiből szőttem gondolataimat. Sokáig töprengtem a szülők, pedagógusok, felnőttek állásfoglalásain, hosszan mérlegeltem a fiatalok viselkedését, magatartását, próbáltam feltárni cselekedeteik, tetteik okát..." (részlet a bevezetőből)

Kárpátaljai Magyar Könyvek – 78

Eredeti fellelhetőség: mek.oszk.hu

 

 

Tovább