Görcsoldó szél: A „kárpátontúli szovjet magyar” irodalom antológiája, 1945-1991

Görcsoldó szél: A „kárpátontúli szovjet magyar” irodalom antológiája, 1945-1991

Szerző(k): M. Takács Lajos
Évszám: 2010
Megjelenés helye, vagy kiadó: Edelény, MKKM Kiadó
ISBN: 978-963-87047-9-5
ISSN: 0238-1842

A GÖRCSOLDÓ SZÉL 27 kárpátaljai szerző 1945 és 1991 között megjelent 120 szövegét közli fakszimile (hasonmás) kiadásban; nem teljes voltában is hű képet mutatva a sztálini negyvenes-ötvenes évek irodalmi "személyi kultuszáról", majd a szinte 1991-ig tovább élő "leninista" szovjet magyar művekről. Mindazonáltal vigasztaló, hogy a VERGŐDŐ SZÉL 37 szerzője közül csak 17-en hódoltak a sztalinista-leninista, "sematikus-plakátrealista", alkalmi-agitációs művek "termelési" gyakorlatának... Kiegészítésül tíz, a VERGŐDŐ SZÉL-ben nem szereplő "új" szerzőt emeltem be a GÖRCSOLDÓ SZÉL-be; főként vers- és kisprózaírókat, de szerepeltetem a kor néhány "művelődési és tudományos tényezőjét" is; tudomány népszerűsítő cikkeik újraközlésével érzékeltetve a szovjet korszak "népművelési, -oktatási" gyakorlatát.

Eredeti fellelhetőség: mek.oszk.hu

Tovább