Ha ad az Isten bajt, ad ahhoz erőt is…

Ha ad az Isten bajt, ad ahhoz erőt is…

Szerző(k): Kótyuk Erzsébet
Szerkesztő(k): Shrek Tímea
Évszám: 2020
Megjelenés helye, vagy kiadó: Ungvár-Budapest, Intermix Kiadó
ISBN: 978-615-5757-24-2
ISSN: 1022-0283

Népi orvosló hagyományok és hiedelmek az Ung-vidéki magyar falvakban.

A kötetben közölt tanulmányokban a kárpátaljai Ungi-sík magyar falvaiban folytatott több évtizedig tartó folklór gyűjtésünk anyagának egy szeletét dolgoztuk fel. A népi gyógyító hagyományokat kutató terepmunkánk során számos olyan témát rögzítettünk, amelyek nem tartoztak szorosan a vizsgálandó kérdésünkhöz, ezért az orvosló hagyományok egészét felölelő doktori (PhD) disszertációnkban – terjedelmi okok miatt – csupán érintőlegesen szerepelhettek. A története azonban fontosságuk, különleges voltuk miatt bővebb és részletesebb elemzést érdemeltek. Az egyéni sorsokkal, a gyógyító személyiségekkel és a különböző hiedelmekkel kapcsolatos értékes adatokat külön feldolgoztuk és különböző néprajzi kiadványokban korábban már közzétettük, illetve tudományos konferenciákon ismertettük.

Kárpátaljai Magyar Könyvek – 291

Eredeti fellelhetőség: kmmi.org.ua

Tovább