Hogy a magyarság ne vesszen el nyomtalanul ezen a vidéken

Hogy a magyarság ne vesszen el nyomtalanul ezen a vidéken

Szerkesztő(k): Csernicskó István, Hires-László Kornélia, Márku Anita
Évszám: 2008
Megjelenés helye, vagy kiadó: Ungvár, PoliPrint Kft.
ISBN: 978-966-7966-71-3

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézetében 2003 óta folyik egy olyan kutatási program, melynek célja, hogy valamennyi kárpátaljai magyarlakta településen azonos szempontok alapján készüljön legalább 2-5 mélyinterjú (magyarlakta településnek azokat a helységeket tekintjük, ahol a magyarok aránya minimum öt százalék, és/vagy abszolút számuk eléri a száz főt). Az irányított beszélgetések témakörei felölelik a kárpátaljai magyar közösség 20. századi történetét (az államfordulatok a kollektív emlékezetben, hatásuk az egyén és a közösség életére; a málenykij robot, a kollektivizáció, a donbászi munkák, a brezsnyevi pangás, a gorbacsovi peresztrojka, a független Ukrajna kialakulása), valamint érintik az egyén és a népcsoport mai helyzetét (politikai, gazdasági helyzetmegítélés, a saját család helye, a faluközösség élete, a helyi intézmények szerepe stb.). Mára az évek óta tartó munka eredményeképpen mindösszesen 124 kárpátaljai magyarlakta településről 618 személytől származó, 659 órányi, magnetofon-szalagra rögzített, majd számítógépes technikával digitalizált felvételt tartalmaz adatbázisunk. Az interjúk nagy részét (150-nél több beszélgetés anyagát) a kutatóintézet munkatársai már lejegyezték.

Eredeti fellelhetőség: mek.oszk.hu

Tovább