Identitás és hit I.

Identitás és hit I.

Szerző(k): Pilipkó Erzsébet
Szerkesztő(k): Kovács Gábor
Évszám: 2007
Megjelenés helye, vagy kiadó: Ungvár-Budapest, Intermix Kiadó
ISBN: 978-963-9814-12-7
ISSN: 1022-0283

Az olvasó a vallási néprajz, vallási antropológia témakörében íródott tanulmányaimnak első kötetét tartja a kezében – másfél évtizedes kutatásom termékét, amely többségében magyarországi vagy más külföldi szakfolyóiratban, kiadvány ban látott napvilágot. A kutatás helyszínéül azonban mindannyiszor a volt Bereg, Ung és Ugocsa megyék, azaz a mai Kárpátalja szolgált. Ez utóbbi okból fogadtam el a felkérést e gyűjtemény összeállítására, hogy ezek az írások szűkebb pátriámban is olvashatók legyenek az érdeklődők és a helyi kutatók számára egyaránt.

Kárpátaljai Magyar Könyvek – 174

Eredeti fellelhetőség: kmmi.org.ua

Tovább