Kárpátalja mozgásban: társadalmi változások és interetnikus viszonyok az Euromajdan után

Kárpátalja mozgásban: társadalmi változások és interetnikus viszonyok az Euromajdan után

Szerző(k): Erőss Ágnes, Kovály Katalin, Tátrai Patrik, Ferenc Viktória, Rákóczi Krisztián, Molnár József, Orosz Sándor
Szerkesztő(k): Ferenc Viktória, Kovály Katalin
Évszám: 2020
Megjelenés helye, vagy kiadó: Budapest, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
ISBN: 978-615-81432-1-9

Az elmúlt három év során több olyan kutatási projekt valósult meg magyarországi és kárpátaljai kutatók együttműködésében, amely empirikus vizsgálatok alapján nyújt betekintést a kárpátaljai hétköznapokba. A Kárpátaljára fókuszáló TANDEM 2016, TANDEM 2019, SUMMA 2017 és a 2018-ban megkezdődött kárpátaljai magyar szórványkutatás azon folyamatok mélyreható vizsgálatát tették lehetővé, melyek az Euromajdan után bontakoztak ki Kárpátalján, és amelyek gyökeresen átalakították a helyi lakosság mindennapjait. Tekintve a téma aktualitását és jelentőségét, a kötet szerzői fontosnak tartották, hogy a szóban forgó kutatások eredményeit ne csak a szűken vett szakma, hanem minél szélesebb közönség is megismerhesse szerte a Kárpát-medencében. Éppen ezért látták indokoltnak egy olyan kötet megjelentetését, melyben mind a négy kutatás eredményei egy helyen olvashatók. A kutatások módszertani leírása és főbb eredményeinek bemutatása mellett, a kötet terepleírásokat, színes ábrákat, diagramokat, fotókat, interjúrészleteket is gazdagon tartalmaz, melyek a terepkutatás izgalmasabb momentumaiba, illetve a kárpátaljai hétköznapok egyes vonatkozásaiba, a helyi jellegzetességekbe nyújtanak bepillantást.

Eredeti fellelhetőség: bgazrt.hu

Tovább