Kárpátalja településeinek vallási adatai, 1880-1941

Kárpátalja településeinek vallási adatai, 1880-1941

Szerző(k): Kepecs József, Czibulka Zoltán
Évszám: 2000
Megjelenés helye, vagy kiadó: Budapest, Központi Statisztikai Hivatal
ISBN: 963-215-298-0

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram támogatásával mód nyílott arra, hogy a történelmi Magyarország településeinek anyanyelvi, illetve nemzetiségi összetételét a népszámlálási adatok alapján, idősorokat tartalmazó kiadványokban mutathassuk be. így került sor 1991-ben az első, Erdély településeinek nemzetiségi (anyanyelvi) megoszlása (1850-1941) című, 534 oldal terjedelmű kötet kiadására. Ezt követte a Felvidék településeinek nemzetiségi (anyanyelvi) megoszlása (1880-1941) című, 656 oldal terjedelmű és Kárpátalja településeinek nemzetiségi (anyanyelvi) adatai (1880-1941) című, 263 oldal terjedelmű kötet kiadása. A sorozat folytatásaként kiadtuk a Délvidék településeinek etnikai összetételét dokumentáló, nemzetiség, illetve anyanyelv szerinti kötetet is. Az elcsatolt települések nemzetiségi, anyanyelvi adatait bemutató kiadványsorozat befejezéseként 2000-ben megjelent a Burgenland településeinek nemzetiségi (anyanyelvi) adatai (1880-1941) című, 259 oldal terjedelmű kötet.

Eredeti fellelhetőség: library.hungaricana.hu

 

 

Tovább