Lectures in theoretical English grammar and method-guides for seminars

Lectures in theoretical English grammar and method-guides for seminars

Szerző(k): Vrábel Tamás
Évszám: 2015
Megjelenés helye, vagy kiadó: Beregszász-Ungvár, II. RF KMF–"RIK-U" Kft.
У цьому курсі лекцій систематизовано і впорядковано викладено та пояснено основні концепції, поняття і точки зору на певні граматичні явища англійської мови з належним обґрунтуванням кожної з них. Лекції викладено у логічному порядку – від загального огляду частин мови, детального їхнього розгляду до синтаксичних особливостей функціонування англійської мови. До кожної теми пропонується план та набір тестових завдань. У кінці кожної лекції наводиться список літератури, який може бути використаний як для додаткового ознайомлення з тією чи іншою темою, так і при написанні курсових, дипломних і магістерських робіт. Призначена для студентів, аспірантів, викладачів і всіх тих, хто вивчає граматику англійської мови як у практичному, так і теоретичному її різновидах.

Eredeti fellelhetőség: docplayer.hu

 

 

Tovább