Magyar anyanyelvű cigányok/romák Kárpátalján

Magyar anyanyelvű cigányok/romák Kárpátalján

Szerző(k): Braun László, Csernicskó István, Molnár József
Évszám: 2010
Megjelenés helye, vagy kiadó: Ungvár, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Kötetünknek nem célja sem a kárpátaljai romák helyzetének mindenre kiterjedı alapos leírása, sem pedig a régió magyar ajkú cigányai helyzetének részletező elemzése. Munkánk legfőbb célja az, hogy ráirányítsa a figyelmet egy olyan kérdésre, mely mindeddig jórészt elkerülte a kárpátaljai magyar politikusok, oktatási szakemberek, de jórészt még a kutatók (néprajzosok, antropológusok, nyelvészek stb.) figyelmét is: a kárpátaljai, jelentős részben magyar ajkú, a régió magyar közösségének szomszédságában élő roma közösségre, és a magyar–roma együttélés különböző vetületeire. Könyvünk összefoglalása sem szintézis. Következtetések megfogalmazása, cselekvési tervek vagy nagyívű koncepciók felvázolása helyett csupán arra vállalkozunk, hogy ebben a részben röviden, tézisszerűen összefoglaljuk mindazt, amire munkánk során jutottunk. S ha problémafelvetésünk
nyomán kutatások indulnak, vagy ha sikerül felkeltenünk felelős szervezetek, intézmények figyelmét, akkor – úgy véljük – könyvünk elérte a célját.

Eredeti fellelhetőség: kmf.uz.ua

Tovább