Magyar nyelvjárások napja 2020 Örökség és jövőkép

Magyar nyelvjárások napja 2020 Örökség és jövőkép

Szerző(k): Ferenczi Gábor, Gecsei Edit, Hajba Renáta, Juhász Dezső, Molnár Csikós László, Pusztay János, Rási Szilvia, Tóth Péter, Vörös Ferenc
Szerkesztő(k): Pomozi Péter, Rási Szilvia, Tóth Zsolt
Évszám: 2021
Megjelenés helye, vagy kiadó: Budapest, Magyarságkutató Intézet
ISBN: 978-615-6117-40-3
ISSN: 2677-0261

A magyar nyelv- és nyelvjárásterületet az 1920-as trianoni békediktátum szétdarabolta, ám paradox módon épp ennek hatására vált anyanyelvünk a Kárpát-medencei magyarságot összetartó fő erővé. Ugyanakkor, immár a kisebbségi lét keretei közt, a regionális nyelvi-kulturális örökség ápolása is kiemelt szerepet kap a magyar identitás őrzésében. Mindemellett a standard életképessége szempontjából is fontosak a nyelvjárásaink: a köznyelv hatalmas szókincse elsősorban gazdag tájnyelvi hátterének köszönhető.

Eredeti fellelhetőség: mki.gov.hu

Tovább