Magyar újságok Kárpátalján az első Csehszlovák Köztársaságban

Magyar újságok Kárpátalján az első Csehszlovák Köztársaságban

Szerző(k): Kiss Ágnes
Szerkesztő(k): Zékány Krisztina
Évszám: 2020
Megjelenés helye, vagy kiadó: Ungvár-Budapest, Intermix Kiadó
ISBN: 978-915-5757-15-0
ISSN: 1022-0283

Sajtótörténet.

Kárpátalja 12 000 km2 terület a keleti Kárpátok és a Felső-Tisza-vidék között. A honfoglaló magyarok elsőként ezt a tájat pillanthatták meg a hegyekből letekintve, s ezer éven keresztül ez az országrész volt Magyarország északkeleti peremvidéke. Kárpátalja történelmünk eleven része lett. Munkács híres várában nevelkedett a későbbi „nagyságos vezérlő fejedelem”, II. Rákóczi Ferenc, miközben édesanyja, Zrínyi Ilona a várat védte a császári zsoldosokkal szemben. Ungvár utcáin ment iskolába Bercsényi Miklós fia, Bercsényi László, akinek nevét ma is egy ezred viseli Franciaországban, s Huszt várának falainál születtek meg Kölcsey Ferenc halhatatlan sorai. Kárpátalja a szülőföldem. Sokszínű, soknyelvű, sokemberségű föld, melynek százezernél több magyarja görcsösen őrizte nemzeti identitását Trianon keserű traumája után is. Az 1920-as és 1930-as évek csehszlovák fennhatósága alatt élt itt néhány ember, akik arra tették fel az életüket, hogy e vidék lakóinak a kezébe rendszeresen magyar nyelvű újságot adjanak. Egyikük az édesapám volt. Az ő emléküket őrizze ez a munka!

Kárpátaljai Magyar Könyvek – 294

Eredeti fellelhetőség: kmmi.org.ua

 

 

Tovább