Nemzeti identitás, asszimiláció és médiahasználat a határon túli magyarság körében, 1999-2011

Nemzeti identitás, asszimiláció és médiahasználat a határon túli magyarság körében, 1999-2011

Szerző(k): Dobos Ferenc
Szerkesztő(k): Koltay András, Nyakas Levente, Apró István
Évszám: 2012
Megjelenés helye, vagy kiadó: Budapest, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanács Médiatudományi Intézete
ISBN: 978-963-085-021-6
ISSN: 2062-5222

"Korunk és életünk meghatározó tényezője a média – ezt az állítást kevesen vitatják, de minden egyébről, ami vele kapcsolatos, szűnni nem akaró polémiák folynak. A front attól a nézettől, miszerint a média a lehető legnyilvánvalóbb – és módfelett hatékony - módon befolyásolja egyéni és társadalmi életünket, egészen annak vitatásáig húzódik, hogy bírhat e bármilyen hatással egyáltalán. Az olvasó által kézben tartott kutatási jelentés nem foglalkozik ezzel az elméleti állóháborúval. Egy sajátos közegben végez szociológiai mélyfúrásokat, néha szükségszerűen sajátos megközelítéssel és eszközökkel. A sajátosnak nevezett közeg a négy legnagyobb (erdélyi, felvidéki, a vajdasági és kárpátaljai) határon túli magyar közösség. Ezek a leszakított nemzetrészek immár kilenc évtizede küzdenek a fennmaradásért – olykor csak a fennmaradás puszta jogáért..." (A szerk.)

Eredeti fellelhetőség: mek.oszk.hu

 

 

Tovább