Nyelvpolitika és nyelvstratégia Európában I.

Nyelvpolitika és nyelvstratégia Európában I.

Szerző(k): Eőry Vilma
Évszám: 2021
Megjelenés helye, vagy kiadó: Budapest, Magyarságkutató Intézet
ISBN: 978-615-6117-43-4
ISSN: 2677-0261

A kötet először áttekinti a Kárpát-medencében élő, valamennyi őshonos magyar kisebbség helyzetére, nyelvhasználatára vonatkozó általánosan érvényes jellemzőket, és átfogó stratégiai lépéssort fogalmaz meg. Ez után utódállamonként vázolja fel a magyar kisebbségek nyelvhasználati, továbbá az ezzel összefüggő demográfiai, nyelvi jogi, kétnyelvűségi, nyelvválasztási helyzetét, azokat a stratégiai lépéseket, javaslatokat, amelyek a magyar kisebbség anyanyelvének megtartásához szükségesek.

Eredeti fellelhetőség: mki.gov.hu

Tovább