Orosz-ruszin kapcsolatok a XIX. század közepén

Orosz-ruszin kapcsolatok a XIX. század közepén

Szerző(k): Bacsinszky Tivadar
Szerkesztő(k): Harajda János
Évszám: 1942
Megjelenés helye, vagy kiadó: Ungvár, Kárpátaljai Tudományos Társaság

Előszó

A kegyeletes tisztelet, amelyet Magyarország minden társadalmi rétege szinte hagyományszerűen érez II. Rákóczi Ferenc történeti alakja iránt, a figyelmet arra a népre is reáirányította, amelyet Rákóczi az ő leghűségesebb népének, "gens fidelissima"-nak nevezett. A nagy fejedelem ismerte a magyar történelmet, tudta, hogy nem volt olyan nemzeti mozgalom, amelyet a ruszin nép teljes odaadással ne támogatott volna s nem volt olyan hazafias kötelesség, amely alól magát kivonta volna. A kis ruszin nép példát mutatott arra, hogyan kell szolgálni annak az országnak érdekeit, amely neki sok évszázadon át kenyeret és védelmet adott...

Eredeti fellelhetőség: Kárpátaljai Területi Könyvtár

Tovább