Soós Kálmán: A reformáció terjedése és megszilárdulása a mai Kárpátalja területén (1517–1600)

Soós Kálmán: A reformáció terjedése és megszilárdulása a mai Kárpátalja területén (1517–1600)

Szerző(k): Soós Kálmán
Szerkesztő(k): Csatáry György
Évszám: 2017
Megjelenés helye, vagy kiadó: Ungvár-Beregszász, „RIK-U” Kft.
ISBN: 978-617-7404-42-1

A kötetben bemutatásra kerül a magyarországi reformáció korszaka, különös tekintettel a mai Kárpátalja területére vonatkozóan. A szerző elemzi a XVI. századi politikai gazdasági viszonyokat, és emberi tényezőket, amelyek lehetővé tették az új tan terjedésének és kiteljesedésének körülményeit. Az országban uralkodó állapotok, a két király, a szultán és az erdélyi fejedelemség viszonya kihatással voltak a reformáció gyors terjedésére a magyar lakosság között. A második fejezet a vidékünkön kialakult református központokat valamint a nagybirtokosság szerepét vázolja ebben a folyamatban. A kötet harmadik része a reformáció hatásait tárgyalja a helyi szláv lakosságra vonatkozóan.

Ajánljuk kutatóknak, történészeknek és vidékünk múltja iránt érdeklődőknek.

Eredeti fellelhetőség: kmf.uz.ua

Tovább