Sportoló campus – eredményes hallgató?

Sportoló campus – eredményes hallgató?

Szerző(k): Kovács Klára
Évszám: 2021
Megjelenés helye, vagy kiadó: Szeged, Belvedere Meridionale
ISBN: 978-615-6060-47-1

Egy kutatói pálya szakmai fejlődésének fontos ismérve, ha a kutató a vizsgálandó témát, kérdéseit új aspektusba helyezve képes vizsgálni. E kötet alapját képező kutatás előzménye a szerző előző, A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban című munkája, melyben megvizsgálta a hallgatói sportolás társadalmi, társas és életmódhoz kapcsolódó hátterét, valamint a sportolási szokások hatását a hallgatók szubjektív jóllétére, egészség-magatartássra és tanulmányi eredményességre magyarországi és romániai felsőoktatási intézményekben. Ebben a könyvben a szerző továbbgondolta legfontosabb kutatási kérdéseit, s az individuum szintjéről az intézmények szintjére emelte vizsgálata horizontját, hiszen felismerte, hogy az egyén sportos életmód melletti döntése erősen kontextus-függő. A sportolás és tanulmányi eredményesség összefüggéseinek vizsgálatában az intézményi keretek között végzett sportolási formák szerepe került a középpontba, s olyan fontos eredményességmutatókat elemzett, mint a tanulmányi többletmunka és önértékelés, perzisztencia, vagy éppen a külföldi tanulmányok végzése/terve.

Eredeti fellelhetőség: mek.oszk.hu

Tovább