The use of learner reading aloud in the english lesson: a look at the micro and macro levels of oral reading

The use of learner reading aloud in the english lesson: a look at the micro and macro levels of oral reading

Szerző(k): Huszti Ilona
Évszám: 2009
Megjelenés helye, vagy kiadó: Ungvár, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
ISBN: 978-966-7966-87-4

A jelen kötet egy nyelvpedagógiai kutatást mutat be részletesen, mely hét kárpátaljai magyar iskolában folyt. A szerző a kutatást azzal a céllal végezte, hogy felmérje, hogyan olvasnak angolul a tizenkét éves tanulók. Az eredmények azt bizonyítják, hogy a hatodikosok szinte csak hangosan olvasnak az angolórán, ami viszont leginkább gátolja a tanulók szövegértését. A kötet végén a szerző javaslatok fogalmaz meg a tanárok számára a hangos olvasással mint tantermi eljárással kapcsolatban, illetve további kutatási irányokat jelöl meg a nyelvpedagógiai szakma számára.

Eredeti fellelhetőség: kmf.uz.ua

Tovább