Ukrajna története: régiók, identitás, államiság

Ukrajna története: régiók, identitás, államiság

Szerző(k): Fedinec Csilla, Font Márta, Szakál Imre, Varga Beáta
Évszám: 2021
Megjelenés helye, vagy kiadó: Budapest, Társadalomtudományi Kutatóközpont, Gondolat
ISBN: 978-963-556-195-7

A szlávok szétvándorlása a 6–8. században kezdődött a Visztula és a Dnyeper középső folyása közötti területről. Az alapvetően földműves keleti szláv népesség kapcsolatba került a lovasnomád sztyeppei népekkel és a hajózó-kereskedő északi vikingekkel (varégokkal). A viking eredetű Rurik-dinasztia vezetésével felvették a bizánci kereszténységet és kialakult középkori államuk, a Kijevi Rusz. A fejedelemségekre szakadt Rusz a 13. század második felétől a mongol hódítás és a keletre irányuló lengyel és litván expanzió következtében elvesztette önállóságát. A nagy mongol állam, a Kazahsztántól a kelet-európai sztyeppéig terjedő Arany Horda a 15. század elejéig tartotta függőségben az egykori Rusz törzsterületeit. Az átalakult regionális keretekben megindult a keleti szlávok differenciálódása, a mongol állam örökösei közül különösen a Krími Kánság gyakorolt döntő befolyást az évszázadok során annak a területnek a sorsása, amely ma Ukrajnát alkotja.

Eredeti fellelhetőség: real.mtak.hu

Tovább