Ung vármegye 1867-1892

Ung vármegye 1867-1892

Szerző(k): Tabódy Jenő
Évszám: 1892
Megjelenés helye, vagy kiadó: Ungvár, Székely és Illés Könyvnyomdája

Felolvastatott a szerző által Ung vármegye törvényhatósági bizottságának az 1892-ik évi május hó 30-ik napján tartott ünnepies közgyűlésében.

"...A köztörvényhatóságok visszaállítása tárgyában az 1867. évi márczius hó 8-án meghozott országgyülési határozat alapján, április hó 10-én bocsáttatott ki Ung vármegye közönségéhez a kormánynak az az első leirata, a melylyel helyreállittatott vármegyénknek 19 éven át szünetelő önkormányzati működése."

Eredeti fellelhetőség: mek.oszk.hu

Tovább