Változó kisebbség. Kárpát-medencei magyar fiatalok. A GeneZYs 2015 kutatás eredményei

Változó kisebbség. Kárpát-medencei magyar fiatalok. A GeneZYs 2015 kutatás eredményei

Szerző(k): Papp Z. Attila, Bauer Béla, Németh Adél, Szabó Andrea, Székely Levente, Ercsei Kálmán, Morvai Tünde, Szerbhorváth György, Csernicskó István, Hires-László Kornélia, Ferenc Viktória, Márton János, Zsigmond Csilla, Sólyom Andrea, Csata Zsombor, Veres Valér, Oross Dániel, Szabó Andrea, Gallai Sándor, Janik Szabolcs
Szerkesztő(k): Papp Z. Attila
Évszám: 2017
Megjelenés helye, vagy kiadó: Budapest, Mathias Corvinus Collegium, Tihanyi Alapítvány, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet
ISBN: 978-615-80718-3-3

A magyar ifjúságot a négy legnagyobb határon túli régióban, nagymintásan, egy időben és egységes módszertannal utoljára 2001-ben vizsgálták. A Mathias Corvinus Collegium és az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézete azért vállalkozott a Kárpát-medencei fiatalokra fókuszáló reprezentatív ifjúságszociológiai vizsgálat, a GeneZYs 2015 kutatás elvégzésére, hogy aktuális ismereteket tárjon föl az országhatárainkon túl élő magyar fiatalok értékvilágáról, a jövőjükhöz, saját magukhoz és a világhoz való viszonyáról. Tanulmánykötetünk a GeneZYs 2015 kutatás eredményeit és következtetéseit több, az ifjúságkutatások nemzetközi és Kárpát-medencei kontextusába illesztett vizsgálattal kiegészítve ismerteti. A kötet hiánypótló a tekintetben is, hogy lapjain párbeszéd bontakozik ki a magyarországi és a határon túli kutatók között. Abban a reményben ajánljuk a kötetet a széles közönség, a szakmai közvélemény és a döntéshozók számára, hogy általa hozzájárulhatunk egy átfogó, a Kárpát-medencei magyar fiatalok életstratégiáit segítő gondolkodási keret megalkotásához.

Eredeti fellelhetőség: real.mtak.hu

Tovább