Változó migráció – változó környezet

Változó migráció – változó környezet

Szerző(k): Jon Fox, Hárs Ágnes, Feischmidt Margit, Zakariás Ildikó, Gödri Irén, Ruxandra Oana Ciobanu, Nyíri Pál, Várhalmi Zoltán, Tóth Judit, Kőszeghy Lea, Balogi Anna, Bernáti Anikó,
Szerkesztő(k): Hárs Ágnes, Tóth Judit
Évszám: 2010
Megjelenés helye, vagy kiadó: Budapest, MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet
ISBN: 978-963-508-581-1

Az IDEA nemzetközi összehasonlító kutatás a nyugat-európai, a mediterrán és a kelet-európai térség mint migránsokat befogadó régió sajátosságait vizsgálta. A kutatás a három országcsoportot a migráció egy-egy közel ideáltípusos megvalósulásának tekinti, ami hasznos eszköz a migrációs folyamatok összehasonlításához és megértéséhez. A három ideáltipikus modell a migrációs átalakulás három állomásaként értelmezhető. A kutatás főbb hipotézisei olyan migrációs modell lehetőségét körvonalazzák, amiben az egyes országok migrációs sajátosságai, intézményi, adminisztratív és politikai feltételei összehasonlíthatóvá és értelmezhetővé válnak. A tanulmánykötet e kutatás keretében képet ad a közelmúlt magyarországi migrációjának sokszínűségéről és sajátos karakteréről: a határon túli magyarok munkaerő-migrációjától és a távol-keleti etnikai vállalkozóktól a jóléti migránsokig és a határ menti bevásárlóturizmusig. A migrációra adott válaszok sokféleségét is megtaláljuk: az integrációs politikától a szegregáció gyakorlatáig és a nemzetpolitikától az EU-politikák adaptálásáig.

Eredeti fellelhetőség: kisebbsegkutato.tk.hu

Tovább