Clio Kötetek 8. „A kommunizmusság nagyobb tért nem tudott hódítani”. A Tanácsköztársaság története Kárpátalján

Clio Kötetek 8. „A kommunizmusság nagyobb tért nem tudott hódítani”. A Tanácsköztársaság története Kárpátalján

Szerző(k): Kosztyó Gyula
Szerkesztő(k): Fóris Ákos, Gellért Ádám
Évszám: 2022
Megjelenés helye, vagy kiadó: Budapest, Clio Intézet
ISBN: 978-615-6231-06-2
ISSN: 2677-1888

A jelen munka az első átfogó feldolgozása a Tanácsköztársaság Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros megyei történetének. Kosztyó Gyula több évig tartó szisztematikus levéltári kutatásainak eredményeképp felvázolja az 1919. március 21. – április 29. közötti rövid időszak közigazgatási és politikai viszonyait, a vármegyei direktóriumok munkáját, azok agitációs tevékenységét, illetve a katasztrofális közellátási állapotokra adott válságenyhítő intézkedéseket.

A szerző külön fejezetben foglalkozik a korszak kulcsproblémájának számító földkérdéssel, és az eddigi feldolgozásokban tabutémának számító felkelések, ellenforradalmi események, túszszedések, megtorló forradalmi törvényszéki eljárások történetével. A kötetben helyet kapnak a csehszlovák és román katonai intervenció eseményei és a tanácshatalom ezzel párhuzamosan zajló lassú kimúlási folyamata, illetve a Tanácsköztársaságot követő felelősségre vonási eljárások.

A könyvben egy huszonkilenc iratot tartalmazó dokumentumgyűjtemény is található, amelyben olyan eddig nem publikált iratok szerepelnek, amelyek a kor emberének nézőpontját közvetítik. A Tanácsköztársaság eseményeiben történő eligazodáshoz pedig egy részletes, napi szinten lebontott kronológia nyújt segítséget.

Eredeti fellelhetőség: clioinstitute.hu

Tovább