Bejegyzés/oldal: 10 20 50 100
Adamczyk Katalin
Etnográfus, a Csomai Községi Óvoda intézményvezetője, a Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola PhD hallgatója. Kutatási területe a kárpátaljai magyar szokásrendszer, hiedelemvilág. Tanulmányait a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán és a Stepan Demianchuk Nemzetközi Humán Ekonómiai Egyetemen végezte.
Baraté Ágnes
Festő, a Révész Imre Társaság, és a Külhoni Magyar Cserkészet tagja. Tanulmányait a Drezdai Képzőművészeti Egyetemen, a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, a Kárpátaljai Művészeti Főiskolán, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán és az Ungvári Nemzeti Egyetemen végezte.
Bátyi Szilvia
Nyelvész, a Pannon Egyetem, Magyar és Alkalmazott Nyelvtudományi Intézet egyetemi adjunktusa. Kutatási területe a két- és többnyelvűség, nyelvkopás, nyelvi tájkép. Tanulmányait a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán és a Pannon Egyetemen végezte.
Becske Pál-Zsolt
Történész, a Debreceni Egyetem abszolvált PhD hallgatója. Kutatási területe a történelmi Máramaros-Ugocsai Református Egyházmegye társadalom- és gazdaságtörténete a 19–20. században, Máramaros vármegye és az egykori öt koronaváros (Huszt, Visk, Técső, Hosszúmező, Máramarossziget) népességfejlődése, vallási és etnikai összetétele (1850–1910). Tanulmányait az Ungvári Nemzeti Egyetemen és a Debreceni Egyetemen végezte.
Bence Norbert
Fizikus, az Ungvári Nemzeti Egyetem Fizika Karának doktorandusz hallgatója. Kutatási területe a nagyenergiás részecskefizika, a nagy energiájú proton-(anti)proton ütközések. Tanulmányait az Ungvári Nemzeti Egyetemen végezte.
Benedek Viktória
Geográfus, a Debreceni Egyetem, Földtudományok Doktori Iskola Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék PhD hallgatója. Kutatási területe a humánerőforrás készletek feltérképezése Kárpátalján, tanulmányi és munkavállalási célú mobiltás, roma kutatás . Tanulmányait a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán és a Debreceni Egyetemen végezte.
Demes Sándor
Fizikus, a Rennes-i Egyetem (Univ Rennes), Fizika Intézet (IPR – UMR 6251) posztdoktori kutatója. Kutatási területe a molekuláris ütközések és kémiai reakciók elmélete. Tanulmányait az Ungvári Nemzeti Egyetemen és az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Elektronfizikai Kutatóintézetében végezte.
Demeter László
Biológus, az Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézet tudományos segédmunkatársa, a Pécsi Tudományegyetem, Biológiai és Sportbiológiai Doktori Iskola PhD hallgatója. Kutatási területe a Pannon régió, keményfaliget erdők, vegetációdinamika, erdőtörténet, erdei legeltetés, erdőhöz kapcsolódó hagyományos ökológiai tudás. Tanulmányait az II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán végezte.
Demján Tamás
Fizikus, az EN-CO Software Zrt. szoftvermérnöke. Kutatási területe a nanogyémántok atomi szintű szimulációs vizsgálata. Tanulmányait az Ungvári Nemzeti Egyetemen és az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végezte.
Fábián Miklós
Történész, az Ungvári 10-es Számú Dayka Gábor Magyar Tannyelvű Középiskola történelem tanára. Kutatási területe az Ugocsa vármegye református gyülekezeteinek története 1848-1918 között. Tanulmányait az Ungvári Nemzeti Egyetemen és az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végezte.